Skip to main content

Hjelpebehov og tjenestetilbud

  • Ekstern rapport  | 
  • 2005
  • 26. januar 2016

Svalund, J. (2005). Hjelpebehov og tjenestetilbud. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere