Skip to main content

Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng

Ekstern rapport |  2013
8. januar 2016

Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.