Eksterne rapporter

Rapportsøk

IDOL-generasjonen

Jon Rogstad

2015

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

IDOL-generasjonen