Eksterne rapporter

Rapportsøk

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

, 2006

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål