Eksterne rapporter

Rapportsøk

Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

2005

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen