Skip to main content
Ekstern rapport
  • Tone Fløtten

Some concerns related to cross-national research on children

 

Fløtten, T. (2002). Some concerns related to cross-national research on children. I E. Bache-Hansen (red.), Tverrnasjonal barneforskning: Muligheter og utfordringer. NOVA-rapport 17/02.

Fafo-forskere