Skip to main content

Some concerns related to cross-national research on children

  • Ekstern rapport  | 
  • 2002
  • 13. november 2015

Fløtten, T. (2002). Some concerns related to cross-national research on children. I E. Bache-Hansen (red.), Tverrnasjonal barneforskning: Muligheter og utfordringer. NOVA-rapport 17/02.

Fafo-forskere