Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:11
  • Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

En kunnskapsstatus

  • Fafo-rapport 2013:11
 

Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og gjennom en rekke ulike tiltak og handlingsplaner. I denne rapporten drøfter vi først hva som er innholdet i og hensikten med mangfoldspolitikken. Deretter systematiseres erfaringer innenfor tre ulike områder av mangfoldspolitikken: For det første gjennomgår vi resultater fra forskningen som har vært gjennomført for å undersøke omfanget av diskriminering i arbeidslivet. Deretter ser vi på erfaringene med tiltak for å kvalifisere og integrere innvandrere i arbeidslivet. Til sist analyserer vi erfaringene med aktivitets- og rapporteringsplikten som er pålagt arbeidsgivere.

  • Publisert: 18. mars 2013
  • Ordrenr. 20301
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-988-4 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-989-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen