Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten

0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag

  • Fafo-notat 2019:21
  • Fafo-notat 2019:21

Dette notatet inneholder bilder og tekst fra en powerpoint-presentasjon av et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle arbeidet overfor utsatte barn og unge i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet på oppdrag fra 0–24-samarbeidet og Utdanningsdirektoratet, og det inngår i en verktøykasse for fylkesmannsembetenes arbeid med 0–24-oppdraget.

Temaer som behandles i presentasjonen er hvorfor det er viktig med samordnet innsats overfor utsatte barn og unge, hvorfor tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid kan være vanskelig, og hva man kan gjøre for å fremme en mer helhetlig og samordnet innsats.

  • Publisert: 12. september 2019
  • Ordrenr. 10311