Fafo-notater

Rapportsøk

Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien

Bård Jordfald

Fafo-notat 2019:20

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

I 2010 innførte partene i kjøttbransjen en ny minstelønnsordning. I dette notatet har vi sett nærmere på hvorledes minstelønnsordningen har virket inn i den lokale lønnsdannelsen, og om garantien har medført at lønningene
presses sammen i bransjen.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10310