Skip to main content
Bård Jordfald

Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien

  • Fafo-notat 2019:20
  • Fafo-notat 2019:20

I 2010 innførte partene i kjøttbransjen en ny minstelønnsordning. I dette notatet har vi sett nærmere på hvorledes minstelønnsordningen har virket inn i den lokale lønnsdannelsen, og om garantien har medført at lønningene
presses sammen i bransjen.

  • Publisert: 14. oktober 2019
  • Ordrenr. 10310

Fafo-forskere