Skip to main content
  • Kåre Hagen

Adresse eller karakterer?

En evaluering av inntaksordningen benyttet ved opptak til grunnkurs i allmenne og økonomisk/administrative fag i Oslos videregående skoler, høsten 1994

  • Fafo-notat 1995:01
  • Fafo-notat 1995:01

I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse blant alle elever i Oslos videregående skoler som går på grunnkurs i allmenne eller økonomisk/administrative fag, høsten 1984. Utgangspunktet for undersøkelsen er et ønske hos skolesjefen om å få kartlagt i hvilken grad elevene er fornøyd med inntaksordningen, om de kom inn på de skolene de helst ville, og om sammensetningen av de forskjellige skolenes elevmasser ville blitt annerledes ved en annen inntaksordning. I tillegg presenteres det data over elevenes fornøydhet med den skolen de går på, og vi forsøker å komme med noen antydninger om hvordan elevene ville ha fordelt seg på skolene om inntaksordningen hadde lagt større vekt på karakterer.

  • Publisert: 1. januar 1995
  • Ordrenr. 845