Skip to main content
  • Dag Olberg

Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark

  • Fafo-notat 2017:15
  • Fafo-notat 2017:15

Fagforbundenes viktigste rolle er å representere medlemmenes interesser vis-à-vis arbeidsgiver. Fagforbundene og hovedsammenslutningene har imidlertid mange egne ansatte, og dermed selv en rolle som arbeidsgiver. Dette gjelder også en rekke organisasjoner og virksomheter med tilknytning til arbeiderbevegelsen. Dette notatet oppsummerer en deskstudie av hvordan arbeidsgiverrollen i arbeiderbevegelsen er organisert i Sverige og Danmark. Studien er finansiert av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF.

  • Publisert: 13. desember 2017
  • Ordrenr. 10265

Fafo-forskere