Fafo-notater

Rapportsøk

Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle?

Silje Andresen og Jon Rogstad

Fafo-notat 2017:08

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Jon Rogstad

Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Er skolekonkurranser en god metode for læring? Og er konkurranser et egnet virkemiddel for å øke omdømmet til yrkesfagene og bedre samarbeidet mellom skole, bedrifter og lokalsamfunn? I dette notatet belyses disse spørsmålene med utgangspunkt i at WorldSkills Norway har gjennomført forsøk med skolekonkurranser i yrkesfag. I forsøksperioden fra 2015 til 2017 har flere hundre skoler arrangert konkurranser, og elever fra de fleste utdanningsprogrammene har vært med og konkurrert.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10258