Skip to main content
  • Fafo-notat 2017:13
  • Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald

Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor

  • Fafo-notat 2017:13
 

Fafo har fått gjennomført to undersøkelser om holdninger til konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I den ene er et representativt utvalg av befolkningen spurt, og i den andre et utvalg av LO Stats medlemmer. Resultatene ble først presentert på LO Stats kartellkonferanse den 21. november 2017. Den første delen av notatet dreier seg om holdninger til konkurranseutsetting, og utskillelsen av renholdet fra Forsvarbygg og konkurranseutsetting av jernbanen spesielt. Del to handler om arbeidstakernes opplevelse av omstillinger og medbestemmelse.

  • Publisert: 19. desember 2017
  • Ordrenr. 10263
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo-forskere