Skip to main content
  • Tori Grytli

Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen

  • Fafo-notat 1999:07
  • Fafo-notat 1999:07
Dette arbeidsnotatet er en del av forskningsprosjektet «Arbeidsmarkedssituasjonen innen handelsnæringen» som utføres på oppdrag fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Handel og kontor i Norge (HK) og Norges forskningsråd (NFR).
Tema for prosjektet er arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen. Bakgrunnen er omfattende strukturelle endringer i varehandelen de siste 10–20 årene, med integrering både horisontalt og vertikalt.
  • Publisert: 6. januar 1999
  • Ordrenr. 619