Skip to main content
  • Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen

  • Fafo-notat 1999:06
  • Fafo-notat 1999:06

Dette notatet er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Fafo ble bedt om å gjennomføre en spørreundersøkelse om etter- og videreutdanning/kompetanse¬utvikling blant lærere i grunnskolen og i den videregående skolen i 1998. Spørsmål og opplegg er i stor grad basert på en tilsvarende undersøkelse som Fafo gjennomførte høsten 1998 blant ansatte i staten. Formålet med prosjektet har i første rekke vært å framskaffe materiale til en partssammensatt gruppe som arbeider med spørsmål i tilknytning til etter- og videreutdanning.

  • Publisert: 5. januar 1999
  • Ordrenr. 618