Skip to main content
  • Fafo-notat 2001:19
  • Jon Erik Dølvik

Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting

– en sammenlikning av elleve europeiske land

  • Fafo-notat 2001:19
 

Notatet er et Sammendrag av boka ’At your service? Comparative perspectives on employment and labour relations in European private sector services’, red. Jon Erik Dølvik, P.I.E. Lang, 2001.

  • Publisert: 17. januar 2001
  • Ordrenr. 676
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo-forskere