Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende
Oppdaterte tall for 2016

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2017:12

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Tilknytningsformer i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

I dette notatet bringer vi oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv per 2016.

• Omfang av utleie av arbeidskraft målt ved ulike statistikkilder
• Antall selvstendig næringsdrivende i alt og selvstendige uten egne ansatte
• En innledende drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg
• Resultater fra tilleggsspørsmål i AKU 2016 om oppdragstakere

Notatet gir en oppdatering av tall og analyser som er presentert i rapporten Tilknytningsformer i arbeidslivet (Fafo-rapport 2016:07). Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet. Drøftingen av utleie til bygg og anlegg vil bli utdypet og videreført i sluttrapporteringen fra prosjektet i 2018.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10262