Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016

  • Fafo-notat 2017:12
  • Fafo-notat 2017:12

I dette notatet bringer vi oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv per 2016.

• Omfang av utleie av arbeidskraft målt ved ulike statistikkilder
• Antall selvstendig næringsdrivende i alt og selvstendige uten egne ansatte
• En innledende drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg
• Resultater fra tilleggsspørsmål i AKU 2016 om oppdragstakere

Notatet gir en oppdatering av tall og analyser som er presentert i rapporten Tilknytningsformer i arbeidslivet (Fafo-rapport 2016:07). Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet. Drøftingen av utleie til bygg og anlegg vil bli utdypet og videreført i sluttrapporteringen fra prosjektet i 2018.

  • Publisert: 29. juni 2017
  • Ordrenr. 10262

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet