Fafo-notater

Rapportsøk

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2009:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Siktemålet med dette notatet er å beskrive hva som var bakgrunnen for og forløpet til de ulike ordningene for medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i Norge. Sammen med Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 er dette ment som underlagsnotater til hovedrapporten Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10090

Hovedrapport: Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009

Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009