Skip to main content
  • Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

  • Fafo-notat 2009:17
  • Fafo-notat 2009:17

I dette notatet søker vi å oppsummere noen sentrale forskningsbidrag på området bedriftsdemokrati, medbestemmelse og medvirkning. Fremstillingen er ikke utfyllende, og dette henger sammen med det store datatilfanget som finnes på dette området i Norge. Sammen med Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge er dette ment som underlagsnotater til hovedrapporten Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009.

  • Publisert: 12. januar 2009
  • Ordrenr. 10091