Skip to main content
  • Fafo-notat 2005:19
  • Jon Anders Drøpping

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse

Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

  • Fafo-notat 2005:19
 
I dette notatet presenteres resultatene fra en undersøkelse av hvordan kommunene ivaretar
sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv (jf.  sosialtjenestelovens paragraf 4-5).
  • Publisert: 18. januar 2005
  • Ordrenr. 778
  • ISBN
    ISSN 0804-5135