Fafo-notater

Rapportsøk

Det kommer an på
Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland

Fafo-notat 2008:16

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10060