Skip to main content
  • Geir Veland

Det kommer an på

Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

  • Fafo-notat 2008:16
  • Fafo-notat 2008:16

Innskuddspensjoner er i sterk vekst i det private tjenestepensjonsmarkedet, både som følge av OTP og ved at virksomheter omdanner gjeldende ytelsesordninger til innskuddsbaserte ordninger. Notatet drøfter begrunnelser for og årsaker til at virksomheter har valgt eller har et ønske om å foreta en overgang fra en ytelsespensjon innskuddspensjon, samt hvilke konsekvenser en slik endring vil kunne ha for arbeidstakerne i disse virksomhetene. Både fordeler og ulemper presenteres, herunder de pensjonsmessige konsekvenser for de som berøres av en omdanning. Det tas utgangspunkt i en overgang fra en offentlig tjenestepensjonsordning (Statens Pensjonskasse) til en innskuddsordning.

  • Publisert: 14. januar 2008
  • Ordrenr. 10060
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere