Skip to main content
Anne Mette Ødegård

Europeiske reguleringer og partssamarbeid

Fafos Rådsprogram 2006–2008

  • Fafo-notat 2008:15
  • Fafo-notat 2008:15

Gjennom EØS-avtalen har norsk arbeidsliv blitt omfattet av nye, grenseoverskridende reguleringer som påvirker partssamarbeidet. I tillegg har de nasjonale partene blitt en del av det europeiske partssamarbeidet. De europeiske reguleringene har åpnet nye samarbeids- og påvirkningsarenaer – i første rekke gjelder det europeiske samarbeidsutvalg i multinasjonale konsern. Forholdet mellom det nasjonale og transnasjonale når det gjelder arbeidstakermedvirkning er komplisert, og utnyttelse av de arenaene som finnes krever både kunnskap og aktivt engasjement fra partene på nasjonalt nivå.

  • Publisert: 13. januar 2008
  • Ordrenr. 10059
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere