Skip to main content
  • Anna Hagen og Aris Kaloudis

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen

Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke

  • Fafo-notat 2008:14
  • Fafo-notat 2008:14

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen var tittelen på en seminarrekke som ble gjennomført fra januar 2007 til februar 2008. Seminarrekka ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og NIFU STEP. Kunnskapsdepartementet var initiativtaker til seminarrekka, og et viktig formål var å belyse status og utfordringer på viktige kompetansepolitiske områder. I dette notatet oppsummeres hovedpunkter fra de sju seminarene. På bakgrunn av dette peker vi på hva vi mener framstår som viktige utfordringer for den videre utviklingen av kompetansepolitikken i Norge.

  • Publisert: 12. januar 2008
  • Ordrenr. 10058
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere