Skip to main content
  • Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand

Digital omlegging under koronapandemien

Oppfølging av unge i AFT-tiltak

  • Fafo.notat 2021:03
  • Fafo.notat 2021:03

Dette notatet er sluttrapporteringen fra et prosjekt finansiert gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram, som ble lyst ut i forbindelse med koronapandemien. Målet har vært å samle
inn data i sanntid, altså mens vi var under nedstenging,
for å undersøke hvordan en digital gjennomføring
av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Studien er basert intervjuer med veiledere og ledere i ulike AFT-tiltak og noen brukere i AFT-tiltak. Intervjuene ble i all hovedsak gjennomført i juni 2020. Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeid mellom Fafo, Unge funksjonshemmede og Arbeid og inkludering i NHO.

  • Publisert: 31. januar 2021
  • Ordrenr. 10340