Fafo-notater

Rapportsøk

Konsekvenser av Korona
Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken

Mathilde Bjørnset

Fafo-notat 2021:04

Last ned nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Dette notatet oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge. Notatet er skrevet på oppdrag fra Viken fylkeskommune / Kompetanseforum Østfold. Dette notatet oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge. Notatet er skrevet på oppdrag fra Viken fylkeskommune / Kompetanseforum Østfold.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10341