Fafo-notater

Rapportsøk

Erfaringer med Saltpartnerskapet

Anne Hatløy og Ketil Bråthen

Fafo-notat 2019:11

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Global helse

Forskere på Fafo: Anne Hatløy, Ketil Bråthen

Saltpartnerskapet er en avtale mellom Helsedirektoratet, matprodusenter, serveringsbransjen, bransje- og næringsorganisasjoner, FoU-miljøer og interesseorganisasjoner. I dette notatet har vi kartlagt deltakernes erfaringer med avtalen i perioden 2015–2018. De to viktigste tiltakene produsentene har gjennomført, er å endre på eksisterende produkter og å utvikle nye produkter. De største utfordringene har vært å redusere saltinnholdet uten at det går utover kvaliteten på produktene. I det videre er det ønske om å øke kompetansen på hvordan saltinnholdet kan reduseres ytterligere, og det er ønskelig med arbeidsgrupper og nettverk for å kunne dele erfaringer.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10301