Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad

Et etnisk perspektiv på likestilling

En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang

  • Fafo-notat 2011:06
  • Fafo-notat 2011:06
Dette notatet oppsummerer sentrale offentlige dokumenter fra de siste ti år, med tanke på å dokumentere hvordan etnisitet i et likestillingsperspektiv er behandlet. Dernest gjennomgås sentrale datakilder og funn som kan belyse de utfordringene som er tematisert i de offentlige dokumentene. Det er lagt et levekårsperspektiv til grunn for gjennomgangen.
  • Publisert: 5. januar 2011
  • Ordrenr. 10127