Skip to main content
  • Anne Britt Djuve

Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn"

  • Fafo-notat 1998:11
  • Fafo-notat 1998:11
Driften av Ressurssenteret for pakistanske barn ble i 1997 fullfinansiert av Oslo kommune, gjennom en bevilgning på 485 000 kroner fra potten for kommunale integreringstiltak. I tillegg ble det satt av 75 000 kroner til en uavhengig evaluering av driften i 1997. Våren 1998 fikk Forskningsstiftelsen Fafo i oppdrag å utføre evalueringen.
  • Publisert: 10. januar 1998
  • Ordrenr. 606

Fafo-forskere