Skip to main content
  • Dag Olberg

Organisasjonsendringer i industrien

Tekniske funksjonærer og arbeidsledere i ti norske industrivirksomheter

  • Fafo-notat 1998:07
  • Fafo-notat 1998:07

Denne studien er en sammenfattende diskusjon av organisasjonsendring i ti norske industribedrifter. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt og i så fall, hvordan nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering påvirker yrkesrollene til tekniske funksjonærer og arbeidsledere. Blant spørsmålene som diskuteres er hvilke typer endringsprosesser som har funnet sted, hvordan nåværende arbeidsorganisering eventuelt skiller seg fra tidligere organisasjonsformer, hva som kjennetegner partsforholdet på bedriftene, samt hvilke perspektiver ulike aktører har på endringsprosessene.

  • Publisert: 9. januar 1998
  • Ordrenr. 602

Fafo-forskere