Fafo-notater

Rapportsøk

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Lars Holden og Tone Fløtten

Fafo-notat 2018:22

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den nye forskningsetikkloven gir forskningsinstitusjonene et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. De generelle forskningsetiske prinsippene, slik disse er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene, gjelder for all forskning, også oppdragsforskningen. På noen områder kan imidlertid oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer, eller det kan være områder som krever særskilte
forskningsetiske hensyn. Dette notatet er en gjengivelse av en artikkel som ble publisert på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10287

Artikkelen er først publisert hos De nasjonale forskningsetiske komiteene