Skip to main content
  • Lars Holden og Tone Fløtten

Forskningsetikk for oppdragsforskning

  • Fafo-notat 2018:22
  • Fafo-notat 2018:22

Den nye forskningsetikkloven gir forskningsinstitusjonene et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. De generelle forskningsetiske prinsippene, slik disse er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene, gjelder for all forskning, også oppdragsforskningen. På noen områder kan imidlertid oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer, eller det kan være områder som krever særskilte
forskningsetiske hensyn. Dette notatet er en gjengivelse av en artikkel som ble publisert på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

  • Publisert: 11. desember 2018
  • Ordrenr. 10287

Fafo-forskere