Fafo-notater

Rapportsøk

Først til Mølla?
Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Katrine Fangen og Anne Britt Djuve

Fafo-notat 2000:12

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Dette notatet er en evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune. Alternativ inntektssikring vil si at flyktningene får stønad mot at de deltar på norskopplæring, aktivitetskurs og arbeidspraksis. På denne måten ønsker man å oppnå at flyktningene får større muligheter til å bli aktive og til å integrere seg raskere enn det de ville gjort dersom de kun skulle motta sosialstønad.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 645