Skip to main content
  • Eli Feiring

Helseopplysninger og privat forsikring

En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land

  • Fafo-notat 2000:17
  • Fafo-notat 2000:17
I dette notatet rapporteres funn fra prosjektet "Innhenting og bruk av helseopplysninger ved tegning av individuell livs- og helseforsikring i fem europeiske land". Prosjektet er finansiert av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).
  • Publisert: 17. januar 2000
  • Ordrenr. 650
Last ned publikasjonen