Skip to main content
Bård Jordfald

Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor

  • Fafo-notat 2008:19
  • Fafo-notat 2008:19

Dette notatet er en del av LO-prosjektet «Lønn på tvers», der Fafo har gått igjennom lønnsstatistikken med sikte på å studere forskjeller mellom arbeidslivets ulike sektorer. Notatet tar for seg lønnsforskjeller mellom utdanningsgruppene i staten og i privat sektor, og ser nærmere på forskjellene etter at bonus og lederlønninger er tatt ut av sammenlikningsgrunnlaget.

  • Publisert: 17. januar 2008
  • Ordrenr. 10063
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere