Skip to main content
  • Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006

Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

  • Fafo-notat 2008:20
  • Fafo-notat 2008:20
Som et virkemiddel i kampen mot barnefattigdom har Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet invitert et utvalg norske kommuner til å delta i et styrket samarbeid for å bedre situasjonen til barn, unge og familier. Kommunene kan søke om tiltaksmidler blant annet for å bedre muligheten til sosial deltakelse blant barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer og til tiltak som kan gi bedre tilknytning til arbeidslivet for unge med liten eller mangelfull utdanning. I dette notatet oppsummeres rapporteringene fra kommunene som fikk tiltaksmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet og/eller Sosial- og helsedirektoratet i 2006.

Rapport for 2011. Fafo-notat 2012:06

Rapport for 2010. Fafo-notat 2011:19

Rapport for 2009. Fafo-notat 2010:12
Rapport for 2008. Fafo-notat 2009:21
Rapport for 2007. Fafo-notat 2009:06

  • Publisert: 18. januar 2008
  • Ordrenr. 10064
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere