Skip to main content
  • Marit Egge og Christine Friestad

"I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig"

Evaluering av «Røyksignaler»

  • Fafo-notat 2001:07
  • Fafo-notat 2001:07
Fafo har på oppdrag fra Den Norske Kreftforening evaluert undervisningsoppleggene «Ditt liv» og «Uten filter» som inngår i prosjektet «Røyksignaler».  «Røyksignaler» er et samarbeidsprosjekt mellom Statens tobakksskaderåd og Den Norske Kreftforening, og retter seg mot elever på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.
  • Publisert: 7. januar 2001
  • Ordrenr. 663
Last ned publikasjonen