Skip to main content
  • Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule

Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv

  • Fafo-notat 2001:06
  • Fafo-notat 2001:06
I notatet presenteres anslag over hvor store ressurser som brukes på formell opplæring i norsk arbeidsliv. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet i tilknytning til det pågående utredningsarbeidet om støtte til livsopphold ved etter- og videreutdanning. Utredningsarbeidet skjer igjen som et ledd i gjennomføringen av Kompetansereformen (også omtalt som etter- og videreutdanningsreformen).
  • Publisert: 6. januar 2001
  • Ordrenr. 662