Skip to main content
Dag Olberg

To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning

  • Fafo-notat 2001:05
  • Fafo-notat 2001:05

Dette notatet er en del av et større prosjekt som Fafo utfører på oppdrag fra LO. Prosjektets arbeidstittel er «Motivasjon for læring – barrierer, motivasjonsfaktorer og tiltak for å øke LO-medlemmers deltakelse i etter- og videreutdanning». Prosjektet er delvis finansiert av KUF gjennom prosjektet «Motivasjon, veiledning, informasjon».

  • Publisert: 5. januar 2001
  • Ordrenr. 661
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere