Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg

Integrering av arbeidsinnvandrere

Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen

  • Fafo-notat 2006:29
  • Fafo-notat 2006:29
Etter utvidelsen av EU med ti nye medlemsland i 2004 har Norge mottatt en økende strøm av arbeidsinnvandrere særlig fra Polen og Baltikum. Forskning på konsekvensene av utvidelsen har hovedsaklig fokusert på regulering av lønn og arbeidsvilkår for migrantarbeidere, samt den økte mobilitetens konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet. I forlengelsen av disse temaene tar dette notatet opp noen videre utfordringer knyttet til integrering av de nye arbeidsinnvandrerne i norsk arbeidsliv og samfunn.
  • Publisert: 22. januar 2006
  • Ordrenr. 10019
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere