Skip to main content
  • Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Roller, kommunikasjon og ytringsklima

  • Fafo-notat 2006:30
  • Fafo-notat 2006:30
I dette notatet undersøker vi samspillet mellom de ulike rollene og lojalitetsforpliktelsene arbeidstakere har i sitt arbeid. Vårt utgangspunkt er at håndteringen har sammenheng med kommunikasjonsbetingelser og ytringsklimaet på arbeidsplassen.

I notatet går vi empirisk til verks og benytter både kvantitative og kvalitative data innsamlet i perioden 2005 til 2006.

Notatet er skrevet på bakgrunn av et større forskningsprosjekt som Fafo har utført for
Direktorat for Arbeidstilsynet.
  • Publisert: 23. januar 2006
  • Ordrenr. 10021
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere