Fafo-notater

Rapportsøk

Roller, kommunikasjon og ytringsklima

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Fafo-notat 2006:30

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

I dette notatet undersøker vi samspillet mellom de ulike rollene og lojalitetsforpliktelsene arbeidstakere har i sitt arbeid. Vårt utgangspunkt er at håndteringen har sammenheng med kommunikasjonsbetingelser og ytringsklimaet på arbeidsplassen.

I notatet går vi empirisk til verks og benytter både kvantitative og kvalitative data innsamlet i perioden 2005 til 2006.

Notatet er skrevet på bakgrunn av et større forskningsprosjekt som Fafo har utført for
Direktorat for Arbeidstilsynet.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10021