Fafo-notater

Rapportsøk

Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter

Mary Visher

Fafo-notat 820

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 1993 Id-nr.: 820