Boligsosiale utfordringer i Nes kommune
En foranalyse

Vidar Bakkeli

Fafo-notat 2017:04

Nettutgave

Prosjekt: Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

I dette notatet undersøkes boligsosiale utfordringer i Nes kommune. Notatet inneholder analyser av boligmarked, sosiale forhold, organisering og praksis i det boligsosiale arbeidet, bruk av kommunale boliger og virkemidler. Vi finner blant annet utfordringer innen boligtilbudet rettet mot rus, psykiatri og ungdom. Det er potensial for bedre samarbeid på tvers av tjenestene. Prosjektet er finansiert av Nes kommune.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10254