Fafo-notater

Rapportsøk

Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier

Torunn Kvinge

Fafo-notat 2003:25

Nettutgave

«Utflagging» av virksomhet har fått mye oppmerksomhet i norske medier i løpet av høsten 2002 og våren 2003. Bakteppet var en forholdsvis sterk krone, relativt høy rente og et godt lønnsoppgjør. I dette notatet forsøker vi gjennom intervjuer med ledere for 47 store, konkurranseutsatte foretak å kartlegge nåværende og framtidige strategier når det gjelder hvor produksjonsvirksomheten skal ligge, og hva som er viktigste bakgrunnsfaktorer for den valgte strategien.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 723