Fafo-notater

Rapportsøk

Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng?
Framtidig rekruttering til Kriminalomsorgen

Odd Bjørn Ure

Fafo-notat 2004:30

Nettutgave

Notatet ser på:

  • Yrke og arbeidsmarked for fengselsbetjenter
  • Foreliggende kunnskap om ungdommers utdannings- og yrkesvalg
  • Erfaringer fra andre statlige virksomheter som har lagt om sin etatsutdanning
  • Utdanningen ved KRUS i lys av erfaringer fra andre etatsutdanninger

Utgitt: 2004 Id-nr.: 754