Fafo-notater

Rapportsøk

Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2012:01

Nettutgave

Dette notatet gir en historisk fremstilling av kriteriene for lokal lønnsdannelse i privat sektor. Tema som drøftes er:

  • Bakteppet for innføringen av kriterier for lokal lønnsdannelse.
  • Innføringen av fem kriterier for lokale lønnstillegg i Verkstedsoverenskomsten og enkelte andre landsdekkende tariffavtaler i 1982.
  • De «fire kriteriene» for lokale forhandlinger som ble innført gjennom det samordnede lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1990.
  • Kriterier for lokal lønnsdannelse i ulike tariffavtaler utenfor LO/NHO-området.
  • Noen erfaringer med kriteriene, og betydningen for den lokale lønnsdannelsen.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10147