Fafo-notater

Rapportsøk

Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger
En gjennomgang av UDIs opplegg for informasjonsinnhenting ved kommunemøter og formidling av informasjonen til KAD

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Fafo-notat 1997:01

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 871