Fafo-notater

Rapportsøk

Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:15
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Fellestiltakene Virke-LO

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2012
81767