Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo
En vurdering av kriteriene i Oslo kommunes kriteriesystem i lys av ny kunnskap om levekår og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Fafo-notat 2002:23

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Oslo kommune. De ønsket en gjennomgang av nyere levekårsforskning som kunne være relevant for utformingen av det kriteriebaserte budsjettsystemet i Oslo, og en vurdering av de enkelte kriteriene i lys av den nye kunnskapen. Vi har prioritert å gjengi forskning som er publisert etter Fafos forrige evaluering av kriteriesystemet (1996), og som er mest mulig relevant for utforming av sosiale indikatorer.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 697