Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2018:20

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for dette notatet er organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Dette er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling.

Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjons-graden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg? Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt? Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10285

152,00 kr