Fafo-notater

Rapportsøk

Person Profil Analyse (PPA)
Vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 1998:15

Nettutgave

På oppdrag fra SLG Thomas International har Fafo gjennomført en validitetsvurdering av Thomas Person Profil Analyse (PPA) på et materiale som ble samlet inn hos bedriftens kundekrets i Norge. Konteksten PPA inngår vanligvis som ett av elementene i en intervjuprosedyre i forbindelse med ansettelsesbeslutninger, eventuelt ved omorganiseringer eller opplæring i bedrifter. Ifølge den tekniske håndboken er PPA et verktøy for å strukturere en intervju- og samtaleprosess - et grunnlag for samtale om folks selvoppfatning og preferanser.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 610