Fafo-notater

Rapportsøk

Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten

Hanne Bogen

Fafo-notat 2006:06

Nettutgave

I dette notatet kartlegges samhandlingsrutinene mellom Barne- og familieetaten og bydelsbarnevernet omkring bruken av eksisterende og planleggingen av fremtidige barneverninstitusjoner.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 795